Żeromskiego 22
62-020 Swarzędz

61 815 98 80
biuro@mbbr.pl

O Firmie

 

MB Biuro Rachunkowe ma siedzibę na terenie miasta Swarzędz lecz działa na terenie całego kraju. 
MB Biuro Rachunkowe  w ramach swoich usług proponuje Państwu między innymi:

 

• prowadzenie pełnej księgowości, prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ryczałtów,
• ustalanie i naliczenie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac
• obliczanie wszystkich obciążeń związanych z wypłatą wynagrodzeń (ZUS, US, PFRON itp.)
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz innych ewidencji wymaganych przez prawo
• sporządzanie deklaracji z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, oraz VAT
• organizacje zasad przepływu dokumentacji księgowej
• sporządzanie, na życzenie Klienta, raportów i sprawozdań umożliwiających Klientowi bieżącą kontrolę i analizę sytuacji finansowej jego przedsiębiorstwa
• sporządzaniem innych obowiązkowych sprawozdań (GUS, NBP itp.)
• przygotowywanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rocznych deklaracji ZUS
• wystawianie zaświadczeń o osiągniętych przez pracowników dochodach
• rozliczanie wynagrodzeń osób wykonujących prace na podstawie umów cywilnoprawnych
• prowadzenie dokumentacji kadrowej
• wyprowadzanie zaległości i sprawdzanie poprzednich księgowań
• reprezentowanie w urzędach skarbowych, ZUS, KRS i sądach
• pomoc w zakładaniu firm, (również dla obcokrajowców) oraz w ich likwidacji
• obsługa prawna
• wnioski kredytowe i biznesplany
• pomoc w windykacji należności
• inne usługi według indywidualnych ustaleń z klientem

 

MB Biuro Rachunkowe na życzenie Klienta świadczy również usługi w zakresie odbioru dokumentacji z siedziby Zleceniodawcy.

 

Odbieramy dokumenty z terenu miasta: Swarzędz, Poznań, Luboń, Kostrzyn, Kórnik, Murowana Goślina oraz gmin: Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Komorniki, Czerwonak, Kleszczewo