Żeromskiego 22
62-020 Swarzędz

61 815 98 80
biuro@mbbr.pl

Księgowość

W ramach usług księgowych Naszego biura rachunkowego mieści się m.in. stałe i okresowe prowadzenie na rzecz zleceniodawców:

    ksiąg rachunkowych (handlowych)
        zakładanie ksiąg rachunkowych,
        opracowanie zasad polityki rachunkowości,
        prowadzenie ksiąg rachunkowych,
        prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
        zakładanie i aktualizację ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
        sporządzanie deklaracji oraz zeznań podatkowych (PIT, CIT),
        sporządzanie informacji podsumowujących o transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
        sporządzanie sprawozdań finansowych,
        sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych,
        reprezentowanie klientów w kontaktach z US i ZUS.
    podatkowej księgi przychodów i rozchodów
        prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
        prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
        prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
        prowadzenie ewidencji wyposażenia,
        sporządzanie deklaracji podatkowych oraz zeznań podatkowych,
        sporządzanie informacji podsumowujących o transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
        ustalanie należnych zaliczek w zakresie podatku dochodowego,
        pomoc w ustaleniu optymalnej formy opodatkowania dochodów,
        reprezentowanie klientów w kontaktach z US i ZUS.
    ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany)
        prowadzenie ewidencji przychodów,
        prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
        prowadzenie wykazu środków trwałych,
        sporządzanie deklaracji podatkowych oraz zeznań podatkowych,
        sporządzanie informacji podsumowujących o transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
        ustalanie należnych zaliczek w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego,
        pomoc w ustaleniu optymalnej formy opodatkowania przychodów/dochodów,
        reprezentowanie klientów w kontaktach z US i ZUS.
    ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
        prowadzenie ewidencji zakupów towarów i usług, w tym transakcji wewnątrzwspólnotowych,
        prowadzenie ewidencji sprzedaży towarów i usług, w tym transakcji wewnątrzwspólnotowych,
        sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT-7 lub VAT-7K, VAT-UE),
        sporządzanie sprawozdań INTRASTAT.
    ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
        zakładanie ewidencji środków trwałych,
        prowadzenie ewidencji środków trwałych,
        weryfikacja zapisów w ewidencji środków trwałych ze stanem faktycznym.
    ewidencji wyposażenia
        zakładanie ewidencji wyposażenia,
        prowadzenie ewidencji wyposażenia,
        weryfikacja zapisów w ewidencji wyposażenia ze stanem faktycznym.
    sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych,
    obliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT, CIT).