Żeromskiego 22
62-020 Swarzędz

61 815 98 80
biuro@mbbr.pl

Kadry i Płace

Oferta naszej Kancelarii skierowana jest przede wszystkim do Przedsiębiorców, którzy mają świadomość, że obsługa kadr i płac musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem wymaganych terminów oraz należytą starannością, a jednocześnie chcą obniżyć koszty związane z wypełnieniem tych obowiązków.

W ramach obsługi płacowo-kadrowej mieszczą się m.in.:

    sporządzanie list płac,
    sporządzanie umów zleceń i o dzieło,
    prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zatrudnionych osób,
    sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40),
    prowadzenie kart przychodów pracowników,
    zakładanie akt osobowych,
    przygotowywanie umów o pracę oraz aneksów,
    sporządzanie świadectw pracy,
    ustalanie uprawnień urlopowych,
    wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
    wspieranie w trakcie kontroli prowadzonych przez ZUS oraz PIP.