Żeromskiego 22
62-020 Swarzędz

61 815 98 80
biuro@mbbr.pl

Doradztwo Podatkowe

Korzystanie z naszej oferty w zakresie doradztwa podatkowego zwalnia naszych klientów z konieczności stałego śledzenia zmian przepisów, jednocześnie umożliwiając im stały dostęp do aktualnych informacji.

Usługi doradztwa podatkowego obejmują:

    udzielanie opinii, wyjaśnień i porad podatkowych,
    sporządzanie informacji, deklaracji i zeznań podatkowych,
    doradztwo w zakresie PIT, CIT, VAT,
    doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC),
    pomoc przy rozliczaniu dochodów ze sprzedaży nieruchomości,
    audyt podatkowy obejmujący: (analizę obciążeń podatkowych, kontrolę prawidłowości rozliczeń podatkowych, wskazanie rozwiązań zmierzających do usunięcia błędów oraz sposobów uniknięcia ich w przyszłości, propozycje działań umożliwiających minimalizację obciążeń podatkowych oraz negatywnych skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości),
    pomoc w optymalizacji zobowiązań podatkowych,
    reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi, organami skarbowymi i sądami administracyjnymi.